CHÚNG TÔI LÀ AI?

CÔNG TY TNHH THÁI HONDA

 • Địa chỉ: số 8A Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại:   0767 884 884
 • Maketing: 0765884884
 • Email: thanhtinh1134@gmail.com
 • Website: thmotor.vn

Bằng việc sử dụng trang web này, người sử dụng chấp thuận với các quy định được đưa ra trong tuyên bố bảo mật và các điều khoản sử dụng này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã nhất trí chịu sự ràng buộc với các sửa đổi. Các thay đổi trong tuyên bố bảo mật sẽ được chúng tôi cập nhập tại thegioixemay.net

01. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ… với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ quy chế mua hàng của THÁI HONDA. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, trưng cầu ý kiến đánh giá về dịch vụ tại THÁI HONDA,…

02. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÁI HONDA sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
» Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đến thành viên – khách hàng.
» Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website thmotor.vn
» Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
» Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
» Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website thmotor.vn
» Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, THÁI HONDA có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
» Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng (VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của THÁI HONDA; cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển).

03. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website www.huyhieumotor.vn cam kết : Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ những điều được nêu trong Điều khoản bảo mật cá nhân này.

04. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH THÁI HONDA

 • Địa chỉ: số 8A Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại:   0767 884 884
 • Maketing: 0765884884
 • Email: thanhtinh1134@gmail.com
 • Website: thmotor.vn
 • Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

  • CÔNG TY TNHH THÁI HONDA – TH MOTOR VIETNAM
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

  Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

05. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thành viên có thể kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu THÁI HONDA  thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của thanhtinh1134@gmail.com khi tiếp nhận những phản hồi này, THÁI HONDA sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
» Email: huyhieumotor.vn@gmail.com

06. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty khác vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng